Evergem 2020: Algemene informatie

Visie Evergem 2020

In Evergem 2020 streven we naar gelukkige voetballers, waar elke voetballer kan voetballen op zijn eigen niveau. Streven we naar doorstroming vanuit de jeugd naar de fanion. In Evergem 2020 willen we naast het voetballen ook waarden en normen meegeven aan onze spelers…respect en teamgeest staan bovenaan.

Sportief

Voetbal is één van de meeste populaire sporten ter wereld. Alle kinderen trappen in hun jonge leven ooit wel eens op een bal. Er zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die kiezen om voetbal te gaan spelen in een voetbalclub zodat ze meer kunnen leren over deze teamsport. Velen willen namelijk niet alleen voetballen in de tuin, of op de speelplaats maar willen zich in de voetbalsport ook verder ontwikkelen door in competitief verband te spelen. Evergem 2020 biedt deze mogelijkheid aan. Omdat iedere speler zich maximaal zou kunnen ontwikkelen streven we er naar om ieder op zijn niveau te laten spelen (1-2-3 Niv). Indien nodig kan dit ook in een leeftijdscategorie lager of hoger. Binnen onze club streven we naar doorstroming van jeugdspelers naar fanions.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de onderbouw het voetbalplezier centraal moet staan. Tijdens de opleiding en begeleiding van onze lokale jeugd moeten onze trainers daarvoor niet alleen toezien op de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de atleet, maar als club zijn we het ook verplicht aan onszelf om te waken over het mentale, psychische en opvoedkundige aspect van deze mooie sport.
Termen zoals orde, respect (ten opzichte van medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter, bestuur …), (zelf)discipline, leren verliezen, fair-play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden van de ethische normen en waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. Aan hygiëne hechten we ook veel belang, daarom verplichten we douchen na training en wedstrijd. Daarnaast verliezen we ook niet de studie uit het oog. Wij proberen om een gezond evenwicht te
bewaren tussen sport en studie. Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand.

Communicatie

We willen streven naar een open en eerlijke communicatie op elk niveau.
Voorzitter ↔ Bestuur ↔ JC ↔ Trainers ↔ Spelers/Ouders

Indien nodig kan men steeds een onderhoud aanvragen met JC/Bestuur

Financieel budget en structurele omkadering

We zijn er van overtuigd dat succes enkel nog maar kan behaald worden mits een gestructureerde uitbouw van onze organisatie die gestoeld is op een evenwichtig samengesteld financieel budget. We moeten voldoende aandacht besteden aan het verwerven van voldoende inkomsten en moeten de uitgaven te allen tijde onder controle worden gehouden.

Enkel op deze manier kunnen we er samen in slagen om de missie van Evergem 2020 te volbrengen.

Informatiebrochure Evergem 2020

Seizoen 2023-2024

Informatiebrochure Jeugd

Charter voor Ouders

Charter voor Spelers

Charter voor Trainers

Leidraad voor Afgevaardigden

Intern Reglement

Organisatiestructuur

Plattegrond van het Jeugdcomplex